Alltomplast.se
Alltomplast.se
Alltomplast.se

Polyamid (nylon)

De mekaniska egenskaperna för nylon är bland de högsta av alla plaster för ingenjörsändamål. Det är även den störta plasten sett till volym som används. Sträckgränsen hos nylon är jämförbar med en del typer av mjukt aluminium. Dess nackdelar är att egenskaperna kan försämras genom oxidation och materialet har en tendens att absorbera fukt.

Annonser
Wiki per kategori